Activiteiten

Activiteiten

Er zijn een paar hoofdthema’s die door veel deelnemers als belangrijk benoemd zijn en die daarom een vaste plek hebben in het programma. We werken vraaggericht, als er ideeën zijn voor nieuwe activiteiten vanuit de deelnemers, dan kijken we of het mogelijk is nieuw aanbod op te nemen in het programma.  U kunt binnen het Leerhuis programma’s volgen in groepen. Ook is er de mogelijkheid om een maatje te krijgen die u helpt of om deel te nemen aan themabijeenkomsten. 

Rondkomen

Heeft u soms moeite om uit te komen met uw geld? Vindt u het lastig om uw administratie bij te houden? Of vindt u het moeilijk om te rekenen? Misschien past een van onze programma's op het gebied van rondkomen bij u.

Opvoeding

In de opvoeding van kinderen lopen alle ouders wel eens tegen moeilijke situaties aan, waarin zij zich afvragen of zij het wel goed doen. Het helpt als je ervaringen kunt delen met andere ouders, er achter kunt komen dat je niet de enige bent die hier tegen aan loopt en tips kunt krijgen van andere ouders en professionals. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Digitale vaardigheden

Het versterken van digitale vaardigheden zorgt ervoor dat men toegang heeft tot veel informatie, daarnaast lopen veel aanvragen voor voorzieningen tegenwoordig via internet. Het Leerhuis kan u helpen om te leren gaan met de computer. Zo bieden wij onder andere de programma's Klik&Tik en Digisterker aan.

Gezondheid

Geestelijke en lichamelijke gezondheid kan veel invloed hebben op hoe u in het leven staat. Binnen het leerhuis wordt aandacht besteed aan gezondheid, omgaan met stress en bewustwording over hoe je omgaat met je lichaam. Voor mensen die meer willen bewegen zijn er activiteiten als fietsles, yoga en wandelen. Ook hebben wij een samenwerking met het Health Center, waardoor mensen met een bijstandsuitkering die deelnemen aan activiteiten van het Leerhuis met korting een fitnessabonnement kunnen afsluiten.

Taal

Het kunnen spreken, lezen en schrijven van de taal vergemakkelijkt de communicatie met anderen en zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om hulp te vragen. Taal biedt je de basis om mee te doen in de samenleving. We bieden lessen op verschillende niveaus. Op woendagochtend van 09.00-12.00 uur is er een taalspreekuur, waarop bepaald kan worden wat uw niveau is en met u gekeken wordt welk taalaanbod het best bij uw situatie past. Zo hebben we aanbod voor mensen die niet in Nederland opgegroeid zijn, maar ook voor mensen die wel in Nederland zijn geboren. Wellicht heeft u wat hulp nodig bij begrijpend lezen of wilt u leren schrijven, omdat u dit vroeger niet heeft geleerd.

(Vrijwilligers)werk

Om meer te kunnen bereiken in contact met anderen helpt het als je beschikt over goede sociale vaardigheden en dat je zelfvertrouwen hebt. Ook kun je binnen het Leerhuis werknemersvaardigheden ontwikkelen. Ontdek waar je goed in bent, wat bij jou past en leer kansen en mogelijkheden te zien. Maak kennis met vrijwilligerswerk of krijg hulp bij het solliciteren naar een baan. Elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 houdt het VrijwilligersInformatiePunt spreekuur in het Leerhuis. Zij hebben een overzicht van vacatures voor vrijwilligerswerk. Zij kunnen met u nadenken over welk vrijwilligerswerk het best bij u past.