Activiteiten

taal 2020

Activiteiten

Er zijn een paar hoofdthema’s die door veel deelnemers als belangrijk benoemd zijn. Die hebben daarom een vaste plek in het programma. We werken vraaggericht. Als als er ideeën zijn voor nieuwe activiteiten vanuit de deelnemers, dan kijken we of het mogelijk is nieuw aanbod op te nemen in het programma. 

U kunt binnen het Leerhuis programma’s volgen in groepen. Ook is er de mogelijkheid om een maatje te krijgen die u individueel helpt.

Een aantal keer per jaar organiseren we themaweken. de zogenaamde Leerhuisweken. Hieraan kunt u ook deelnemen als u niet ingeschreven staat bij het Leerhuis. Vaak moet u zich hiervoor wel van tevoren aanmelden vanwege het beperkte aantal plaatsen.  

Rekenen en Rondkomen

Heeft u soms moeite om uit te komen met uw geld? Vindt u het lastig om uw administratie bij te houden? Of vindt u het moeilijk om te rekenen? Misschien past een van onze programma's op het gebied van rondkomen bij u. Ook zijn wij op de hoogte van regelingen die er zijn voor mensen met een minimuminkomen.

Opvoeding

In de opvoeding van kinderen lopen alle ouders wel eens tegen moeilijke situaties aan. Misschien vraag je je wel eens af of je het wel goed doet. Het helpt als je ervaringen kunt delen met andere ouders. Zo kom je er achter dat je niet de enige bent die hier tegen aan loopt. En kun je tips krijgen van andere ouders en professionals.Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.


Digitale vaardigheden

Het versterken van digitale vaardigheden zorgt ervoor dat men toegang heeft tot veel informatie, daarnaast lopen veel aanvragen voor voorzieningen tegenwoordig via internet. Het Leerhuis kan u helpen om te leren gaan met de computer. Zo bieden wij onder andere de programma's Klik&Tik en Digisterker aan. Maar ook kunt u op maat hulp krijgen bij computervragen.

Gezondheid

Geestelijke en lichamelijke gezondheid kan veel invloed hebben op hoe u in het leven staat. Binnen het leerhuis wordt aandacht besteed aan gezondheid, omgaan met stress en bewustwording over hoe je omgaat met je lichaam.Ook hebben wij een samenwerking met de sportscholen Health Center en Family Fit. Heeft u een bijstandsuitkering dan kunt u via het Leerhuis met korting een fitnessabonnement afsluiten.

Taal

Het kunnen spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal vergemakkelijkt de communicatie met anderen en zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om hulp te vragen. Taal biedt je de basis om mee te doen in de samenleving. We bieden lessen op verschillende niveaus. Voordat u start doen we een test om te kijken wel niveau het beste bij u past. Zo hebben we aanbod voor mensen die niet in Nederland opgegroeid zijn, maar ook voor mensen die wel in Nederland zijn geboren. Wellicht heeft u wat hulp nodig bij begrijpend lezen of wilt u leren schrijven, omdat u dit vroeger niet heeft geleerd.

(Vrijwilligers)werk

Om meer te kunnen bereiken in contact met anderen helpt het als je beschikt over goede sociale vaardigheden en dat je zelfvertrouwen hebt. Je kunt binnen het Leerhuis werknemersvaardigheden ontwikkelen. Ontdek waar je goed in bent, wat bij jou past en leer kansen en mogelijkheden te zien. Maak kennis met vrijwilligerswerk of krijg hulp bij het solliciteren naar een baan. We werken hierin samen met het Vrijwilligersinformatiepunt van ElkWelzijn en met Stichting Jobhulp Culemborg.