Team

werving vrijwilligers

Team

Het team van het Leerhuis werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers, zij begeleiden de activiteiten.  Soms zijn er ook gastdocenten die lessen verzorgen. De coördinator regelt dat de activiteiten plaats kunnen vinden, dat deelnemers geplaatst worden en dat er mooie samenwerkingen ontstaan met andere organisaties. De participatiecoaches voeren individuele gesprekken met mensen die in klantgroep 4  zijn ingedeeld, zij stellen met hen een leerwens vast.

Het Taalhuis van de Bibliotheek Rivierenland is ook in het Leerhuis ondergebracht. De taaladviseurs kunnen jouw taalniveau bepalen en met jou meedenken over welk taalaanbod het best bij je past. Ook ondersteunen zij de vrijwilligers bij het begeleiden van de groepen en de keuze voor lesmateriaal.

Weet u wie u zoekt? Neem dan rechtstreeks contact op met een van de onderstaande personen:

Florence Monbredau
Taaladviseur
06-10087161 (wo.ocht.)
florencemonbredau@rocrivor.nl

Saida Daoudi
Participatiecoach
0345-477700
participatiecoach@
leerhuisculemborg.nl

Jolanda Slobbe
Coördinator Leerhuis/ Participatiecoach
06-10087161/06-41611821
jolanda@leerhuisculemborg.nl

Rolf Links
(Digi)Taalhuismedewerker
0345-778135/06-49631134
rolf.links@bibliotheekrivierenland.nl

Fatima Salama
Intakes/Taalmetingen
06-41234065
fatimasalama@rocrivor.nl

Netwerk

Het Leerhuis is een netwerkorganisatie. Verschillende organisaties werken samen om een mooi programma neer te zetten.