Team

Team

Het Leerhuis is een netwerkorganisatie. Verschillende organisaties werken samen om een mooi programma neer te zetten.

GemCulemborg
roc
Bieb

Het team van het Leerhuis werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. De kantoordienst wordt gedraaid door activeringsmedewerkers, die in het Leerhuis een werkervaringsplek hebben. De activiteiten worden begeleid door vrijwilligers. Soms zijn er ook gastdocenten die lessen verzorgen. De coordinatoren regelen dat de activiteiten plaats kunnen vinden, dat deelnemers geplaatst worden en dat er mooie samenwerkingen ontstaan met andere organisaties. Twee participatiecoaches voeren individuele gesprekken met mensen die in klantgroep 4 zijn ingedeeld, zij stellen met hen een leerwens vast.

Het Taalhuis van de Bibliotheek Rivierenland is ook in het Leerhuis ondergebracht. De taaladviseurs kunnen uw taalniveau bepalen en met u meedenken over welk taalaanbod het best bij u past. Ook ondersteunen zij de vrijwilligers bij het begeleiden van de groepen en de keuze voor lesmateriaal.

 

Weet u wie u zoekt? Neem dan rechtstreeks contact op met een van de onderstaande personen:

Nicky van Vliet
Taaladviseur
0345-778135 (wo.ocht.) / 06-41234075
nickyvanvliet@rocrivor.nl

 

Saida Daoudi
Participatiecoach
0345-477700
participatiecoach@
leerhuisculemborg.nl

Jolanda Slobbe
Programma coördinator
0345-778135/06-41611821
info@leerhuisculemborg.nl

Vera Both

Vera Both
Taalhuisdocent
0345-778135/
06-81576736
wo.ocht: 9.00-12.00 uur
taalhuis@leerhuisculemborg.nl

Fatima Salama
Intakes/Taalmetingen
06-41234065
fatimasalama@rocrivor.nl

Rolf Links
(Digi)Taalhuismedewerker
0345-778135/06-49631134
Rolf.Links@bibliotheekrivierenland.nl